top of page

תוכנית 'הנפשות פועלות' מזמינה אמניות ואמני אנימציה להגיש מועמדות לפרויקט "אובייקטיבי" שבמהלכו ייצרו סרטון אנימציה המתאר 'יום בחיי' אובייקט ירושלמי.

הפרויקט כולל פיתוח בחממת יוצרים בירושלים, מנטורים אישיים משלב גיבוש התסריט ועד גמר ההפקה, תקציב עצמאי להפקת הסרט ומימון סאונד ומיקס.

סיוע, משוב והקניית כלים מקצועיים.

תמיד יש מה ללמוד!

 

יצירת קהילה, ערבות הדדית וחצאי נחמות בצורת הרבים והיחיד שלהן.
כי ליצור לבד לא מחייב להיות בודד!

 

עיגון "נקודות שתייה" יצירתיות-אומנותית במסגרת מרתון החיים. שלוק לנשמה!

שלוק לנשמה
תמיד יש מה ללמוד
כי ליצור לבד לא מחייב להיות בודד

העקרונות מאחורי תוכנית הנפשות פועלות:

העמדת התוכן ופיתוח הקול האישי של היוצר במרכז. 

מימון מראש שימנע צורך לכתת רגליים בין הקרנות והגופים המשקיעים. 

יש כסף
אין לקוח

לתקנון ופרטים נוספים :

מי אנחנו?

 

צוות הפרוייקט כולל את
אסף אשרי, טל קנטור,

קובי ווגמן ויעל עוזסיני.  

כיצד ניגשים?

 

נכנסים לטופס הצעות ממלאים את הטופס ושולחים!

 

 

 

לשאלות:

תאריך אחרון להגשה

 10•12•2019

bottom of page